S blížícím se koncem roku bychom vám rádi připomenuli převod zůstatku pokladen z pokladní knihy původního roku do nové pokladní knihy.

Nová pokladní kniha na rok 2021 se zobrazí nejpozději po noční uzávěrce z 31. 12.2020 na 01. 01. 2021. Převod zůstatku hotovosti neprovádí systém automaticky a vyžaduje tak uživatelský zásah.


Převod provedete v záložce hlavní nabídky Pokladní deník - pravý panel nástrojů Převod hotovosti.
Současně připomínáme, že číselné řady dokladů si můžete změnit uživatelsky.

Číselné řady dokladů a zařazení do knih se řídí DUZP dokladu. To znamená, že v případě potřeby lze vytvořit ruční doklad a při zakládání vybrat DUZP roku 2020. Tímto postupem se doklad zařadí do knihy dokladů 2020. Nutné je vybrat DUZP při založení dokladu, pozdější editace nemá na zařazení do knih vliv.


Návod na změnu číselných řad:

Klikněte na záložku v hlavním menu Nastavení – Provozovna – Číselné řady.

Změna číselné řady se projevuje ihned po vystavení nového dokladu a nedá se nastavit s platností od budoucího data.


Vysvětlivky:

# číslice (1) ## číslice (01) - počet opakování # odpovídá počtu míst

%YY% rok (2020 => 20) %YYYY% rok (2020 => 20) - tato zástupka automaticky zobrazuje aktuální rok.


Nezapomeňte na otevřené hotelové účty, pokud nejde o rezervace s odjezdem po novém roce. Optimální je všechny otevřené účty uzavřít a zkontrolovat, zda nezůstal nikde zůstatek k úhradě. Pokud ano, je třeba prověřit s vedením ubytovacího zařízení, jakým způsobem s položkami naložit. Oprava je vhodná provádět ještě ve starém roce, aby nezasahovala do nového reportovaného období.