Novinky ve verzi 4.1.3


Funkce Accompany , Day use

- nová funkce vytvoření rezervace Accompany, která umožňuje sdílení pokojů. Neovlivňuje statistiku obsazenosti pokoje, ale pouze obsazení lůžka. Accompany se zobrazuje ve štaflích skupin o jeden řádek navíc, v detailu rezervace jsou pokoje rozlišené červenou ikonou A. Řeší se tak sdílení pokojů např. pro lázeňské pobyty.

- Day use dále představuje tolik očekávanou funkci v systému, která řeší denní použití pokoje.

- Obě funkce jsou nově dostupné v nastavení RateCodu, pro každou zvlášť je třeba vytvořit samostatný RateCode (kombinace obou v detailu RateCodu není povolena).


Vytvoření rezervace bez DPH
- nově je možné vytvořit rezervaci s cenou bez DPH, kdy je systémově o DPH navýšena. V případě vytvoření faktury se spočítá DPH tzv. "zespoda" , tzn. základ DPH odpovídá ceníkové ceně. Pozornost věnujte rezervacím při spojování, kdy se bere připočítávání DPH z cílového účtu, kde nedochází k validaci, zda rezervace obsahuje DPH či nikoliv. Současně při odesílání položek na stálý účet. V případě přenosů z Venta je nutné počítat s možnými drobnými rozdíly v přenosech do účetní reportu, kdy Vento rozpočítává DPH "shora".
- stálé účty bez DPH nově zobrazují informace o DPH podle sazeb.

- nastavení provedete v detailu RateCodu - volba Ceny zadávány bez DPH.


Nové reporty
- při natížení minibarů přes napojení na telefonní ústřednu se nově nenatížené postingy zobrazují v reportu v záložce hlavní nabídky Provoz - Nenatížené postingy. Uživatel by měl vždy vybrat postup, co s nenatíženou položkou pomocí pravého panelu nástrojů (Přesun na stálý účet, na účet rezervace nebo Smazání položky).
- nově vznikl Posting report, který naleznete v záložce hlavní nabídky Seznamy - Posting report.
- přibyl také přehled Roční přehled obsazenosti, v záložce hlavní nabídky Statistiky - Manažerské reporty - roční přehled obsazenosti.
- nový report Neuhrazené faktury a Neuhrazené faktury - po odběratelích, který naleznete v záložce hlavní nabídky Fakturace - Neuhrazené faktury / - po odběratelích.

- upravili jsme Forecasty měsíční o nový filtr podle systémového rastru, nově evidujeme průměrné ceny ubytování za pokoj nebo lůžko. Upraveno je také zobrazení cen bez DPH.


Nastavení pro účetnictví
- možnost nevystavovat hotelové účty pro firmy, ale vždy vytvořit fakturu - nastavení systému.
- přidaná možnost pro maximální částku pro vytvoření hotelového účtu - nastavení systému.

- přibylo nové uživatelské oprávnění na editaci sazby DPH, současně ve výpočtu DPH zohledňujeme kurz podle DUZP dokladu nikoliv platby. Kurz dokladu lze změnit individuálním kurzem, který je nadřazený.
- přibylo uživatelské oprávnění také na editaci položky, kdy uživatel musí uvést důvod editace.

- číselné řady pokladny se nově nastavují v detailu pokladny, u číselné řady ostatních knih dokladů lze nyní nastavit číslo následující dokladu (platí pro změny v číselné řadě).

- možnost přijmout na proforma fakturu úhradu, kdy systém automaticky vytvoří DPP.
- přidané nastavení pro povolení přeplatku při vyúčtování.


Běžná práce na recepci
- dopracovali jsme úpravu pro provedení Pay-outů v návaznosti na nové schéma plateb a pokladen.
- možnost editace vnitřních položek účtu, ze kterých je složena cena rezervace.
- nový přehled historie příjemek a výdejek je k dispozici v záložce hlavní nabídky Provoz.
- upravili jsme stav skladu surovin, vkládat lze nově jen kladné hodnoty, pro výdej používejte výdejku.
- evidenci depositů na recepci - přehled naleznete v záložce hlavní nabídky Provoz - Seznam depositů. Deposit slouží pouze pro evidenci vybraných depositů bez propisování do pokladen či EET.
- přepočítávání Služeb hotelu do doplňkové měny podle platného kurzu, přepočítává se jednou denně během noční uzávěrky.
- v souvislosti s novou strukturou pokladnen a typů plateb jsme zapracovali také a směnárně, kdy je možné definovat, ze které pokladny lze směnu provést. Nabízí se také nastavení k ověřování dostatečné hotovosti pro provedení směny a je možné mít pro směnárnu bez ohledu na měnu pouze jednu pokladnu.
- do stálých účtu jsme přidali evidenci položek podle data od / do, která usnadňuje filtrování položek stálých účtů. Současně je možné uhradit celou částku stálého účtu zálohou.
- u bankovních účtů jsme navýšili povolený počet znaků na 6-timístný kód banky.
- nově lze vložit poznámku u rezervující osoby, která je vidět v detailu rezervace.
- v tisku rooming listu zobrazujeme přiřazený typ pokoje.