V nové verzi systému HotelTime 4.2.5 pro vás máme přichystané další úpravy:

 • zobrazení poznámky u položky (účet rezervace, bydlícího, stálý účet), dále v náhledu na hotelový účet a v detailu hotelového účtu,
 • přiřazení národnosti k rezervaci, u nedefinované národnosti u bydlícího se jako výchozí bere podle prvního vloženého bydlícího,
 • možnost filtrování výkonů podle národnosti - počítá položky se systémovým rastrem Ubytování a hodnoty se zobrazují bez DPH (rezervace i stálé účty),
 • vyhledávání rezervací na opci k expiraci jsme přidali seskupení podle rezervací a filtrovací podmínky,
 • přibylo tlačítko pro tisk reportu stravy a reportu Hotel status,
 • do konfirmačního dopisu jsme přidali dynamické pole Oslovení z profilu hosta v adresáři,
 • tisk podkladního dokladu doplněn o výpočet DPH,
 • přidali jsme prokliky do detailu rezervujícího a bydlícího z dalších míst v systému,
 • nové oprávnění, které uživatele omezuje editovat datum vystavení faktury
 • nové oprávnění, které nutí uživatele vložit komentář důvodu natížení položky se zápornou cenou,
 • automatické mazání vytvořených úkolů pro smazané rezervace,
 • omezení na použití funkce Sjednotit / přepočítat na sjednocení pouze jedné sazby DPH,
 • drobný prodej lze hradit více typy plateb, stejně jako je tomu u rezervace.,
 • při použití funkce Sjednotit / přepočítat se automaticky předvyplní suma vybraných položek k sjednocení,
 • při zrušení sjednocené položky na faktuře se původní položky vrátí na účty odkud přišly, pokud je účet uzavřen, znovu se otevře.
 • při použití filtru na typ rastru, systém uživatele informuje při sloučení více rastrů, že nebude odpovídat Výkonům hotelu podle středisek.
 • v detailu rezervace se zobrazují statusy pokojů a počet, klikněte pro detailní rozpis,
 • přidali jsme možnost obnovy smazané "no show" rezervace,
 • nové nastavení tiskové šablony pro DPP, opravné doklady, dárkové certifikáty, proforma faktury a přijaté faktury,
 • nové nastavení systému pro vystavování hotelových účtů pro firmy,
 • u exportu účetních dat přidán parametr Předpokládaný způsob úhrady,
 • detailní editace položky - ceny s nebo bez DPH,
 • systémové forecasty nově berou položky z typů rastrů,
 • úprava email forecastu podle systémového rastru Ubytování,
 • zobrazení alokací při zakládání a editaci rezervace - při změně termínu je třeba stisknout tlačítko Aktualizovat.

 ChannelManagerSystem SiteMinder rozšíření pro apartmány

 • přidali jsme možnost napojení více SiteMinderů do jedné aplikace HotelTime. Můžete tak spravovat všechny apartmány z jednoho místa a distribuovat kapacity ke každému zvlášť.
 • na to přímo navazuje možnost aktivovat skupiny typu pokojů k jednotlivým připojením, skupiny pokojů nelze napojit k více jak k jednomu SiteMinder připojení.
 • v případě, že uživatel napojí více SiteMinder připojení, synchronizují se pouze kapacity a je tedy vyloučena synchronizace cen.

 EET - historie transakcí

 • nový seznam naleznete v záložce Provoz - EET - historie transakcí,
 • filtrovací podmínky umožňují vyhledat číslo dokladu a číslo EET účtenky (zobrazuje se bez nastaveného prefixu),
 • výpis zobrazuje EET účtenku, číslo dokladu, vytvoření, celkem uhrazeno, kód BKP, počet pokusů pro odeslání a čas zpracování EET.
 • ze seznamu se lze rovnou pokliknout do detailu daňového dokladu.

 Historie operací s daňovým dokladem

 • v detailu daňového dokladu přibyla funkce Historie dokumentu,
 • zobrazuje uskutečněné operace s dokladech a uživatele, který změny provedl.