Mezi nové úpravy patří:

 • filtrování položek při vyúčtování (datum, rastr, pokoj) a možné třídění sloupců.

Funkci použije hlavně při postupném vyúčtování většího objemu položek. V detailu rezervace klikněte na Menu - Vyúčtovat. Funkci lze používat i při vyúčtování stálých účtů.

 • při rozdělení účtů možnost u položky vyčlenění prvních X dnů.
 • operace se stálým účtem nově nabízí rozdělení položek.

V detailu stálého účtu přes panel nástrojů Přesunout položky můžete nově rozdělovat položky po nocích.

 • rozšíření napojení čteček Granus o čtení platebních karet.
 • omezení možnosti vytvořit nulový opravný daňový doklad.
 • při vytvoření DPP z rezervace možnost volby DUZP. Samozřejmě pokud má uživatel příslušné oprávnění.
 • nové oprávnění pro editaci dokladů, které byly již ze systému vyexportovány. 

Export dokladů probíhá ve formátu json nebo xml. Systém neoznačuje takové faktury jako Zpracované, tento příznak zůstává pro individuální uživatelské použití. Doklad je pouze interně označen jako exportovaný a pokud uživatelé nemají příslušné oprávnění, pak ho nemohou editovat, pouze stornovat.

 • upravili jsme mazání no show rezervací a expirovaných opcí podle hotelového dne.
 • vyhledávání rezervací podle typu rezervace (dayuse, accompany).

Do většiny seznamů pro vyhledávání rezervací jsme zakomponovali i typ rezervace. Je tedy možné si zobrazovat standardní rezervace, rezervace day-use nebo accompany.

 • rozšířili jsme zobrazování day-use rezervací ve štaflích.

Rezervace na daném pokoje v typu Day-use se zobrazují jako jeden celek. K rezervacím se jako u ostatních po najetí myší zobrazuje informační bulbina, ve které lze zjistit stav rezervace od nejnižší (postupně opce, potvrzena, checked-in, checked-out). 

 • upravili jsme také okno pro vyúčtování rezervace nebo stálého účtu. Nyní je více kompaktnější a přehledné.
 • doplnění OOO do modulu sportoviště.
 • nové uživ. oprávnění Editace hlavičky rezervace a referenčního čísla 
 • rozšířili jsme licenci se Sonet platebními terminály, nově tedy pro všechny partnerské banky.