V nové verzi systému Hoteltime naleznete tyto úpravy:

  • Exporty účetních dat jsme rozšířili o kategorie pokladního dokladu. 
  • Při vyúčtování z rezervaci i stálého účtu na fakturu se nyní propíše poznámka u položky ve formátu "název služby (poznámka)"
  • Přidali jsme filtr do seznamu smazaných rezervací podle příjmení bydlícího
  • Při vytváření nového profilu z adresáře hostu nebo firem se propíší vyplněné hodnoty z vyhledávání (mimo sekce CRM)
  • Upravili jsme také automatické dopočítávání dat rezervace v kroku založení rezervace.
  • Přidali jsme také nové omezení na slučování a rozpojování rezervace pocházející z ChannelManagerSystému do okamžiku provedení Check - in. Jakmile je rezervace ve stavu Checked-in, rozdělení i slučování rezervace je umožněno.