V nové verzi HotelTime jsme spustili:

  • Přidání nových typů pokojů a pokojů je nyní administrátorský zásah.
  • Rozšíření reportu Seznam rezervací dle RateCode.
  • Přidali jsme nový sloupec do Seznamu rezervací podle pobytu - Uživatel, který rezervaci vytvořil.
  • Upravili jsme řazení dat v seznamu rezervací sportovišť podle data od, názvu sportoviště a služby.
  • Export knihy hostů vypisuje navíc číslo rezervace.
  • Report pokojské nezobrazuje detailní informace o pokojích na odjezdu.
  • Upravili jsme také pokoje na technické uzávěrce v Reportu pokojské, nově se zobrazuje stav Technická uzávěrka.
  • Upravujeme také zobrazení přehledu stravování a to zejména odstraňujeme sloupce Počet a Sumace a naopak přidáváme Sumace typu stravy a věkové skupiny. A přidali jsme přehled rezervací bez stravy pro případné porovnání pro účely Up-sell reportu.

Současně do nové verze systému HotelTime byla implementovaná úprava pro napojení regulačních a vytápěcích systémů.