V nové verzi Venta naleznete tyto úpravy:


  • Nový systémový příkaz "Přejmenování účtu" (pro možnost přejmenování účtu je nutné vytvořit nové tlačítko na některé šabloně obrazovek).
  • Nové tlačítko "Tisk kopie" v detailu uzavřeného účtu, které vytiskne uzavřený účet na provozní tiskárně, je-li nastavena (číšník musí mít zároveň právo Účet - tisk kopie účtenky).
  • Na individuální šablony účtenek je nyní možné u položek tisknout jejich základ DPH.
  • Přidali jsme nové exporty do MS Excel : Seznam banquetu, Detail banquetu, Skladové pohyby sumárně po surovinách
  • Přidali jsme sloupec "Důvod provedení storna" do exportu MS Excel Reportu storen
  • Do Seznamu surovin a Seznamu kalkulací přidán sloupec Kategorie (i do jejich exportu do Excelu)
  • Nové nastavení tiskárny: Oříznout dlouhé názvy kalkulací (při aktivaci se na účtence dlouhé názvy kalkulací nezalamují na další řádky, ale oříznou na jeden řádek)