V HotelTime verzi 4.2.20 a vyšší můžete nově definovat tiskové módy.


Nově je možné seskupovat položky na dokladech automaticky podle rastru, typu rastru a položky. Pokud jste dosud zápasili se seskupováním položek na daňových dokladech, je možné definovat automatické seskupení pro jednotlivé typy dokladů. A to není zdaleka vše.


Přidali jsme také možnost generovat vlastní textové pole na obvyklých místech dokladu jako je Dodavatel, Provozovna, Bankovní spojení a Text před ceny. Tuto úpravu využijí hlavně zákazníci, kteří chtějí hostům přidávat informace o alternativním bankovním spojení, doplňujících instrukcích apod.


Nastavení provedete v záložce hlavní nabídky Nastavení - Provozovna - Nastavení systému - záložka Ostatní nastavení.