V nové verzi HotelTime 4 máme připravený report Trial Balance, který umožňuje účtování z Výkonů hotelu podle středisek.

Aktivaci vám zprostředkuje zákaznická podpora a toto nastavení systému s sebou nese restrikce na uživatelské postupy v systému pro eliminaci úkonů, které by mohli způsobit nesoulad výsledků.


Na úrovni dokladů jsou restrikce:

  • Přidání položky
  • Editace položky
  • Slučování a přepočítání položek
  • Přecenění položek z externího systému (Vento)
  • Ručně vytvořené doklady
  • Vytvoření opravného daňového dokladu, je umožněno pouze doklad stornovat, tím se vytvo:ří opravný daňový doklad automaticky.

Na úrovni rezervací, pokud je jedna nebo více položek vyúčtovány na doklad není umožněno:

  • Dřívější check-out
  • Editace rezervace
  • Stěhování pokoje

Na úrovni typu platby pak: 

  • Poplatek