V nové verzi najdete tyto úpravy:


 • Rozšíření funkcionality CRM PostCheckIn.
 • Manager report byl rozšířen o sekci výkonů seskupených podle systémového typu (Strava, Ubytovaní, Poplatky, Ostatní) a typu rastru.
 • Došlo k odstranění Check-in a Potvrzení rezervace ze štaflí skupin.
 • Přidali jsme stránkování do knihy daňových dokladů (faktury, uzavřené hotelové účty)
 • Upravili jsme výchozí časové okno pro zobrazení daňových dokladů na 7 dní zpět.
 • Přiřazování pokojů - filtr na pokoje bez Day use
 • Zkrácení natěžování historických hovorů na max. 3 dny zpet, uklízení a minibary lze provádět přes telefonní ústřednu pouze ve stejný hotelový den.

 • V Detailu rezervace a v Detailu pokoje se zobrazuje přepočet celkové částky k úhradě hotelového účtu do druhé měny.

 • Přidána PDF šablona Náhledu na hotelový účet obsahující přepočet jednotlivých položek a celkové ceny do druhé měny.

 • Zobrazení jména bydlícího ve vyhledání rezervace dle bydlícího.

 • Přidán filtr do účetního reportu na měnu platby.

 • Na PDF faktuře může být zobrazen název účtu.

 • Na PDF dokladech se tiskne variabilní symbol tučně.


Provedli jsme také změny, které se dotknou uživatele, kteří používají často v prohlížeči tlačítko Zpět (šipka). Redukujeme počet oken, které se můžete vrátit zpět. Jestliže překročíte historii, systém vás vrátí na úvodní stránku - Recepce. 


Rádi bychom vám také připomenuli, že v aplikaci HotelTime je doporučeno pracovat pouze s 1 aktivním oknem v prohlížeči. Práce ve více oknech může způsobovat potíže. Používání tlačítka Zpět v případě provedených operací v systému není doporučeno.