Doba platnosti vygenerovaných EET certifikátů pro podpis je omezena ze strany finanční správy na 3 roky. Do data expirace bude nutné certifikát prodloužit.


Ověření data expirace provedete na daňovém portále podle tohoto návodu.


Datum expirace certifikátu by mělo být ze strany finanční správy oznámeno emailem. Pro prodloužení platnosti bude nutné postupovat podle návodu na daňovém portále.


Pokud by nedošlo k prodloužení platnosti certifikátu a certifikát vypršel, nebude možné hradit účty v systémech hotově ani kartou - kód zobrazení chyby 4, důvod neplatný podpis SOAP zprávy.


Návody na daňovém portále k výměně, prodloužení certifikátů naleznete zde.


Zjednodušený postup:

1. navštivte daňový portál https://adiseet.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

2. klikněte na Elektronická evidence tržeb - na následující stránce klikněte na Správa evidence tržeb

3. přihlašte se - jméno a heslo máte vygenerované z první registrace. Pokud ho neznáte, stačí kliknout na odkaz pro zapomenuté heslo

4. v liště hlavní nabídky vyberte Certifikáty - klikněte na odkaz pro vstup na stránky certifikační autority

5. vyberte v horní liště Nový certifikát a vložte heslo

6.  klikněte na Odeslat žádost

7.  klikněte na Vytvořit exportní soubor - vložte heslo a stáhněte exportní soubor


Exportní soubor je podpisový certifikát, který je třeba nahrát do systémů - Nastavení EET.


Návody pro nastavení EET certifikátů najdete zde:

HotelTime

Vento

Libero