Změnu DPH položek a nastavení provedeme 2. ledna 2024 v průběhu dne.


1. Dojde k plošné změně nastavení sazby DPH  z 10% na novou sazbu 12% a k plošné změně  sazby DPH z 15% na novou sazbu 21%.
2. Přepočteme všechny rezervace / účty bydlících / stálé účty, které zahrnují položku v 10% sazbě nebo 15% sazbě na novou sazbu 12% a 21%. Týká se všech položek, které nejsou vyúčtované na doklad.


Proto bude vhodné se připravit a vyúčtovat historické rezervace se starou sazbou pokud možno do konce hotelového dne 31.12.2023. Přebydlující rezervace je možné vyúčtovat předem. U hotelových účtů nelze zpětně měnit DUZP dokladu, naopak u faktur je možné zpětně DUZP změnit. 


Stálé účty doporučujeme jako vždy vyúčtovat do 31.12.2023, aby se jich plošná změna DPH nedotkla.


Dále v mezidobí u položek již zohledněných ve výkonnostních reportech noční uzávěrkou může dojít k rozlišné sazbě DPH.  Daňové doklady vzniklé v mezidobí od účinnosti nové sazby a systémového přepočtu je nutné upravovat ručně. Změnu provádíme ve vybraný den po zvážení nejvhodnější doby pro plošnou systémovou změnu. 

Co je třeba z vaší strany?

1. Zkontrolovat případně změnit výchozí DPH pro zálohy a proforma faktury.

2. Zkontrolovat případně změnit výchozí službu pro zálohy.

3. Zkontrolovat případně změnit DPH u ostatních služeb jako jsou například točené pivo, kadeřnické služby, sauna, úklidové služby, palivové dříví a další, kterých se schválené změny dotýkají a nespadají do plošné systémové změny DPH zmíněné výše.

4. Zkontrolovat případně změnit DPH nastavené u RateCodů a pobytových balíčků.

5. Editovat a přeuložit rezervace typu Blok, pokud používáte.

6. Zkontrolovat případně nastavené kontace pro exporty účetnictví, pokud jste vázali kontace na sazbu DPH.

7. Ručně změnit DPH případných pobytů a položek stálých účtů v termínu 1.1. do 2.1. 2024, než dojde k plošné změně DPH.

8. Ručně změnit DPH u rezervací zadaných s cenou bez DPH.


Změna krok po kroku:

1. Vyčkejte na plošnou změnu DPH 10% na novou sazbu 12% a DPH 15% na novou sazbu 21%, proběhne v průběhu 2. ledna 2024, pak teprve přistupujte ke kontrole a změně DPH ostatního nastavení.


2. Zkontrolujte výchozí sazby v nastavení systému:


3. Zkontrolujte DPH u služeb hotelu:4. Zkontrolujte nastavení RateCodů a pobytových balíčků. 


Tip: Jestliže nepoužíváte jinou sazbu DPH pro konkrétní RateCody, pak ponechte sazbu DPH --dle typu pokojů--, automaticky se tak bude projevovat sazba z nastavení typu pokojů a každá daňová změna pro vás bude lehčí.5. Přeuložení rezervací v typu blok: