Využíváte channel manager a potřebujete napojit nový typ pokoje nebo nový ratecode? Co vše je potřeba udělat v Hoteltime ke správnému mapování s channel managerem se dozvíte níže.


Nezapomínejte, že pokud vytváříte ratecode či typ pokoje, pak nastavení v channel manageru musí být identické. Co je v HT musí odpovídat tomu, co je v channel manageru, čili 1:1.

Napojení jednoho ratecode v Hoteltime na channel manager nebude fungovat, stejně tak opačně. To samé v případě typu pokoje. Ratecode nastavení:


Pokud používáte channel manager Bookolo či Profitroom, pak propojení mezi našimi systémy je jednoduché. 

V Hoteltime stačí vytvořit ratecode s typem ceníku HTAPI, přes Nastavení - Ceníky - Ratecode - Nový Ratecode, a následně kontaktovat support Bookolo či Profitroom a poprosit je o namapování nového ratecodu.


V případě ostatních channel managerů u nového ratecode vyberete správný typ ceníku, Siteminder, D-Edge atd a vytvoříte ratecode. Následně vytvoříte stejný ratecode v channel manageru a stáhnete si nový mapping sheet. Pokud nebudete vědět jak na to stačí kontaktovat jejich podporu. A pak nám nový mapping sheet přeposlat s prosbou o nové mapování.


Typy pokojů nastavení:


Nové typy pokojů a jejich vytvoření je vždy konzultováno se zákaznickou podporou. 

Pokud si tedy přejete vytvořit nový typ pokoje nebo měnit kapacitu typu pokoje přesouváním pokojů mezi typy, kontaktujte zákaznickou podporu. 


Jestli vytváříme tedy nový typ pokoje a tento typ bude mapován do channel manageru pak opět platí, že je nutné tento typ vytvořit i v channel manageru. 

 

Bookolo a Profitroom si nové mapování pak následně stáhnou samy. Pouze je nutné obrátit se na naši zákaznickou podporu kvůli zapnutí synchronizace s channel managerem.


Pro D-Edge, Siteminder atd je nutné vytvořit nové typy pokojů v jejich rozhraní a opět stáhnout mapping sheet. Ten následně přepošlete na naši podporu pro mapování a synchronizaci.