Systém Hoteltime umožňuje automatické vytvoření dokladu na příchozí platbu u externí rezervace.

Pro nastavení této funkce se obraťte na svého obchodního zástupce. 

Rezervace z channel manageru (například D-edge, Bookolo...) musí obsahovat informace o úspěšně provedené předplatbě, včetně informace o výší úhrady a o platební metodě. 

K vytvoření DPP dojde vždy jen v případě, že je tato informace do HotelTime odeslána zároveň s nově vytvořenou rezervací. Pokud je informace o provedené předplatbě do Hoteltime odeslána později jako editace již existující rezervace, k vytvoření dokladu nedojde. 

V seznamu dokladů na přijatou platbu pak můžete takto vytvořené zálohy filtrovat například podle uživatele. Tyto doklady budou vždy vytvořeny stejným uživatelem, kterým jsou vytvořeny externí rezervace. 

 Pokud je rezervace, na kterou je DPP navázáno zrušena, na DPP to vliv nemá. Stále jej naleznete v seznamu dokladů. Případně se do něj můžete prokliknout ze seznamu smazaných rezervací, kde jej najdete ve sloupci Zálohy/proforma.