Napojení HotelTime na některé channel manager systémy umožňuje nastavit preferované pořadí RateCodů u rezervací na více pokojů. 


Tuto funkci využijete v případě, že byla taková rezervace ze strany channel manageru zaslána s více RateCody.  Pro tento případ je možné nastavit, který z RateCodů v doručené rezervaci bude při zapsání rezervace v HotelTime upřednostněn.


Společně se zákaznickou podporou můžete nastavit pořadí jednotlivých RateCodů.


Ideální je tato funkce například u RateCodů, kde je vyžadována další práce s rezervací, například vybrání zálohy, případně další kontaktování klienta. Tento RateCode můžete nastavit jako preferovaný.