Finanční správa oznámila změnu SSL certifikát pro komunikaci s EET od pondělí 10.09.2018. Na ohlášenou změnu jsme připraveni a současně pro naše zákazníky nevyplývají další úkony.


Celé znění požadavku finanční správy:

Finanční správa 10. 9. 2018 změní SSL certifikát příjmové strany systému EET. Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno HTTPS spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Pro bezproblémovou evidenci tržeb doporučujeme poplatníkům, aby se u svého dodavatele pokladního zařízení nebo pokladního software ujistili, že jejich zařízení novému SSL certifikátu důvěřuje. Finanční správa ve spolupráci s Ministerstvem financí o nutnosti změny dlouhodobě informují. V současnosti vzhledem k blížícímu se termínu změny komunikaci ještě zintenzivňujeme. Proto se obracíme na vás s žádostí o sdílení informace vašimi komunikačními kanály (například na vašich webových stránkách, atp.). 


Níže uvedené odkazy téma podrobněji ozřejmují.

http://www.etrzby.cz/cs/novinky_Termin-vymeny-SSL-certifikatu-je-prodlouzen

http://www.etrzby.cz/cs/novinky_technicke-zmeny-v-EET

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/novinky/2018/2018-09-10-zmena-SSL-certifikatu-prijmove-strany-eet-9320

a

http://www.etrzby.cz/cs/oznameni-pro-vyvojare.