Převodka slouží k převodu surovin mezi dvěma sklady. Jako příklad může být hotel s centrálním skladem a několika středisky. V tomto případě se bude veškeré zboží natěžovat na hlavní sklad, ze kterého se potom přes doklad Převodka budou převádět jednotlivé suroviny na stanovená střediska (sklady).


Slyšeli jste o funkci skládání a bourání surovin?

Tato funkce umožňuje vytvářet polotovary nebo meziprodukty (vývar, porcování masa, dorty, knedlíky a tak dále).Postup pro vytvoření převodky:


1.    Záložka hlavního menu Sklad - Nový pohyb - Převodka

 


2.    Následně v hlavičce převodky vyplňte Zdrojový sklad, ze kterého se suroviny odtíží a Cílový sklad, na který se naopak suroviny natíží. Nezapomeňte k jakému datu se má převod uskutečnit, popřípadě doplňte kategorii dokumentu či přidejte poznámku.

 

Funkce Bez dvoufázového potvrzení ovlivňuje zda se suroviny po uložení převodky automaticky převedou, nebo zda musí být převodka potvrzena ještě druhou stranou. Tedy pokud tato funkce je aktivní převod se uskuteční ihned, pokud je neaktivní převod čeká na potvrzení z druhého skladu. Podrobný popis níže.


 

3.    Klikněte na zelené tlačítko Vytvořit převodku a můžete zadávat suroviny. Suroviny lze filtrovat dle kódu a názvu a také filtrovat dle dodavatele či kategorie suroviny.4.    Seznam surovin v převodce lze editovat (tužtička) stornovat (červený křížek), lze také vkládat suroviny hromadně – Přidat položky hromadně, nebo vložit suroviny kalkulace – Vložení surovin kalkulace.5.    Následně klikněte na Uložit doklad a upravit sklady a tím převodku uzavřete. Tímto se suroviny odtíží ze skladu, který jste zadali v hlavičce odpisu jako Zdrojový a natíží se na sklad, který jste zadali v hlavičce převodky jako Cílový.Pokud máte aktivní funkci Bez dvoufázového potvrzení, suroviny se po Uložit doklad a upravit sklady převedou automaticky.


Pokud je funkce Bez dvoufázového potvrzení vypnutá, tedy je potřeba druhé strany k potvrzení přijetí surovin na Cílový sklad, uložená převodka s takovýmto nastavením odtíží suroviny ze Zdrojového skladu avšak na Cílový sklad je nenatíží. 

Převodky, které čekají na potvrzení najdete v záložce hlavního menu Sklad . Převodky, které čekají na potvrzení najdete takto:


1.    Záložka hlavního menu Sklad → Přehled dokladů → Převodky2.    Následně vyfiltrujte v Typ dokumentu – převodka a v Stav dokumentu – Čeká na potvrzení3.    Po vybrání správné převodky můžete převodku dále editovat, potvrdit či stornovat.4.    Po potvrzení se suroviny převedou ze Zdrojového skladu na sklad Cílový


Pozor: pokud byste převodku neuložili, sklady by se neupravily a převodka bude vedena v systému jako tzv. Rozpracovaný doklad. Pokud převodku uložíte s funkci dvoufázového potvrzení bude v systému vedena jako Čeká na potvrzení, viz. výše. Pokud byste v systému přešli do jiné záložky a zapomněli převodku uložit, zpětně ji můžete najít:


1.    Záložka hlavního menu Sklad → Přehled dokladů → Převodky2.    Následně filtrujte dle Typu dokumentu → Převodka a Stavu dokumentu → Rozpracovaný/Čeká na potvrzení, můžete zadat i další filtry.3.    Klikněte na ikonu diskety (viz. obrázek), můžete i nadále editovat, či přidávat suroviny a následně klikněte na Uložit doklad a upravit sklad. Popřípadě Potvrďte přijetí převodky.