Máme pro vás dlouho očekávané úpravy:


1. Nové nastavení systému pro účty bydlících v jiné měně


Na základě vyhodnocení používání systému HotelTime jsme se zpracovali nové nastavení pro zakládání účtů bydlících.

V nastavení systému je nově možné vybrat, zda bude systém plošně zakládat účty bydlících v domácí / doplňkové měně, nebo beze změny podle měny rezervace.

Současně s touto úpravou měníme také chování systému. Nově se budou účty bydlících automaticky zakládat pouze při Check-inu pokoje, jestliže je aktivní volba v rezervaci: IFC - preferovat účty bydlících.


Zachováváme možnost založit účet bydlícího ručně.

Jestliže je měna účetu bydlícího odlišná s měnou rezervace, nejde přesouvat položky mezi těmito účty nebo na stálý účet v jiné měně.

Přidáváme zobrazení informace o částkách účtu v obou měnách (v domácí i doplňkové).


Podívejte se na video, které se věnuje práci s účty bydlících a s účty rezervace.2. Nová funkce Rozdělení dokladu


V editaci faktury je nově možné rozdělit doklad na více dokladů. Funkcionalita je uvolněna v rámci nové verze a je dostupná pro uživatele s uživatelským právem "Rozdělení faktury".


Rozdělit můžete pouze neuhrazenou fakturu. Lze tak rozdělit na více faktur, oproti kterým lze uplatnit uhrazené zálohy. Stejně tak můžete používat také částečné čerpání DPP, které bylo uvolněno před časem.


Seznamte se nejdříve s Rozdělením dokladu, než ho začnete používat. Rozdělení dokladu je nevratná operace a proto funkci používejte uvážlivě.

Podívejte se na video Rozdělení dokladu.