Nastavení terminálu (kasy) najdete v administraci systému Vento, přístup do aplikace má provozovatel restaurace nebo stravovacího úseku.


1. Překopírujte celou složku Vento do nového zařízení, nejčastěji se nachází na disku C:


2. Nainstalujte tiskárny, optimálně zachovejte jejich původní názvy. 

Popis nastavení tiskárny bony (objednávky)

Popis nastavení tiskárny účtenky


3. Spusťte aplikaci Vento na novém zařízení. 

Pokud se zobrazí systémové upozornění, že Vento není možné spustit na tomto zařízení. Obraťte se na zákaznickou podporu live chat podpora.hoteltime.cz nebo telefonicky +420228882269.


Uveďte o jakou jde kasu případně název Lokality.

Zákaznická podpora zařízení ověří a Vento bude možné spustit.


Provozovatel má zakoupený omezený počet licencí na terminály. Jestliže se jedná o nový terminál, je potřeba ho nejdříve obchodně ošetřit.


4. Ve Ventu pak proveďte testovací tisky bonů i účtenek.

a) namarkujte objednávku a klikněte na příkaz Odeslat - vytiskne se bon

b) objednávku uhraďte - vytiskne se účtenka / potvrzeníTip: Měníte i tiskárnu, podívejte se, jak postupovat při výměně tiskárny.