Podívejte se, jak používat certifikáty / dárkové poukazy v systému Libero:


Do systému Libero byly přidané nové funkce, které umožňují:

  1. Importovat vlastní číselné řady a PINy certifikátů přes zákaznickou podporu.
  2. Sdílet jednu řadu dárkových certifikátů napříč více provozovnami (online – poštou).
  3. U dárkových certifikátů se nově dá generovat PIN.
  4. Přibylo nové nastavení na složku certifikátů pro online dle typu úhrady.Pokud prodáváte dárkové certifikáty online a současně vytváříte ruční dárkové certifikáty přímo v systému, je třeba počítat s tím, že do okamžiku uložení certifikátu se může změnit jeho číslo i PIN, který se zobrazuje při vytváření. Totiž během doby, kdy zakládáte nový certifikát může vzniknout v mezičase jiný. Garantovaný PIN i číslo certifikátu je až po uložení.


Pro provozovny, které využívají online nákup dárkových certifikátů a chtějí prodeje centralizovat ze všech provozoven, je nutné provést nastavení:

Obecná nastavení v záložce hlavní nabídky Nastavení - Systém - Obecná nastavení

1. Certifikáty vyžadují PIN: 4 číslice
2. Certifikáty - předgenerovaná řada čísel a pinů: zaškrtnuto


Nastavení online v záložce hlavní nabídky Nastavení - Systém - Nastavení online

1. Složka certifikátu na dobírku: (on-line centrální)
2. Složka certifikátu emailem kartou: --- dle aplikace --