S blížícím se koncem roku bychom vám rádi připomenuli úkony spojené s koncem roku. První pohyb bude v nové pokladní knize a v knize dokladů po konci hotelového dne 31.12.2019.

  1. Kontrola nastavení pokladen
  2. Číselné řady dokladů a počátky
  3. Převod hotovosti 01.01. z pokladny 2019 do nové pokladny 2020


Kontrola nastavení pokladen

1. Klikněte na záložku hlavní nabídky Nastavení - Provozovna - Pokladny

2. Ve filtru vyberte rok 2020 a klikněte na tlačítko Vyhledat

3. Zkontrolujte založené pokladny pro rok 2020, názvy a formáty výdajových a příjmových dokladů
Kontrola nastavení číselných řad dokladů a počátků řad

1. Klikněte na záložku hlavní nabídky Nastavení - Provozovna - Číselné řady

2. Ve filtru vyberte rok 2020, systém zobrazí knihy pro rok 2020

3. Zkontrolujte výchozí šablonu a počátek řady (1 = první vytvořený doklad v knize bude mít číslo 1)

Vysvětlivky:

# číslice (1) ## číslice (01) - počet opakování # odpovídá počtu míst

%YY% rok (2020 => 20) %YYYY% rok (2020 => 2020) - tato zástupka automaticky zobrazuje aktuální rok.
Převod hotovosti do nových pokladen

Ihned po skončení směny 31.12.2019 instruujte prosím uživatele, aby převedli zůstatek pokladen z původních pokladech roku 2019 do nových pokladen roku 2020. Je třeba převést všechny zůstatky pokladen uživatelsky, systém nepřevádí zůstatky pokladen automaticky. Zásah vyžaduje uživatelské oprávnění Pokladní deník - Převod hotovosti.


1. Optimálně vytvořte vlastní kategorii pokladního dokladu "Převod zůstatků pokladen", pokud vyžaduje účetní rozlišení pohybu v pokladně.

Kategorii pokladního dokladu založíte v záložce hlavní nabídky Nastavení - Kategorie - Pokladní doklady

2. Převod uživatelé provedou v pokladním deníku přes pravý panel nástrojů Převod hotovosti.

Vyberte cílovou pokladnu a specifikaci pohybu (volitelně, = kategorie pokladního dokladu).
Číselné řady dokladů a zařazení do knih se řídí DUZP dokladu. To znamená, že v případě potřeby lze vytvořit ruční doklad a při zakládání vybrat DUZP roku 2019. Tímto postupem se doklad zařadí do knihy dokladů 2019. Nutné je vybrat DUZP při založení dokladu, pozdější editace nemá na zařazení do knih vliv.