S blížícím se koncem roku bychom vám rádi připomenuli úkony spojené s koncem roku. První pohyb bude v nové pokladní knize a v knize dokladů po konci hotelového dne 31.12.

  1. Kontrola nastavení pokladen
  2. Číselné řady dokladů a počátky
  3. Převod hotovosti 01.01. z původní pokladny do nové pokladny


Kontrola nastavení pokladen

1. Klikněte na záložku hlavní nabídky Nastavení - Provozovna - Pokladny

2. Ve filtru vyberte rok 2024 a klikněte na tlačítko Vyhledat

3. Zkontrolujte založené pokladny pro rok 2024, názvy a formáty výdajových a příjmových dokladů
Kontrola nastavení číselných řad dokladů a počátků řad

1. Klikněte na záložku hlavní nabídky Nastavení - Provozovna - Číselné řady

2. Ve filtru vyberte rok 2024, systém zobrazí knihy pro rok 2024

3. Zkontrolujte výchozí šablonu a počátek řady (1 = první vytvořený doklad v knize bude mít číslo 1)

Vysvětlivky:

# číslice (1) ## číslice (01) - počet opakování # odpovídá počtu míst

%YY% rok (2024 => 24) %YYYY% rok (2024 => 2024) - tato zástupka automaticky zobrazuje aktuální rok.


Je možné také nastavit počátek řady pro pokračování ve staré řadě - případ směnárenských pohybů. 
Převod hotovosti do nových pokladen

Ihned po skončení směny 31.12. instruujte prosím uživatele, aby převedli zůstatek pokladen z původních pokladen do nových pokladen. Je třeba převést všechny zůstatky pokladen uživatelsky, systém nepřevádí zůstatky pokladen automaticky. Zásah vyžaduje uživatelské oprávnění Pokladní deník - Převod hotovosti.


1. Optimálně vytvořte vlastní kategorii pokladního dokladu "Převod zůstatků pokladen", pokud vyžaduje účetní rozlišení pohybu v pokladně.

Kategorii pokladního dokladu založíte v záložce hlavní nabídky Nastavení - Kategorie - Pokladní doklady

2. Převod uživatelé provedou v pokladním deníku přes pravý panel nástrojů Převod hotovosti.

Vyberte cílovou pokladnu a specifikaci pohybu (volitelně, = kategorie pokladního dokladu).
Číselné řady dokladů a zařazení do knih se řídí DUZP dokladu. To znamená, že v případě potřeby lze vytvořit ruční doklad a při zakládání vybrat DUZP roku 2023. Tímto postupem se doklad zařadí do knihy dokladů 2023. Nutné je vybrat DUZP při založení dokladu, pozdější editace nemá na zařazení do knih vliv.