Oficiální stanovisko Generálního finančního ředitelství, jakým způsobem účtovat zálohy na služby, kde není možné jednoznačně určit, oproti jakým službám bude čerpaná.