Zde najdete základní technické předpoklady a doporučení pro bezproblémový chod aplikace Vento, která může být nainstalována na tabletech, stolních počítačích nebo jiných POS zařízení.


Základní předpokladem spuštění aplikace Vento na daném zařízení je operační systém Microsoft Windows 7 a vyšší, s podporou .NET Framework 4.8 a vyšší. Operační systém Apple MAC OS a Linux či Andorid podporován není.

Vzhledem k tomu, že veškerá komunikace mezi koncovým zařízením (tablet, počítač, POS) a servery našeho cloudu je opatřena šifrováním za pomoci SSL certifikátu, je nutné dodržet základní předpoklady pro vzájemnou komunikaci. 

Patří sem zejména:

  • Nastavení Vašeho Firewallu – musí být umožněna vzájemná komunikace na TCP portu 80 (HTTP) a 443 (HTTPS). Tyto porty nesmí být blokovány.
  • Nastavení Proxy serveru – pokud ho používáte, je nutné opět povolit veškerou komunikaci mezi koncovými zařízeními a našimi servery na výše uvedených portech, popřípadě nastavit trvalou výjimku.
  • Internetová konektivita – doporučujeme zajistit dostatečnou kapacitu stabilního internetového připojení. Vzhledem k tomu, že aplikace Vento funguje jako “tenký klient”, nesmí docházet k výpadkům internetového připojení. Každý výpadek znamená rozpojení navázaného spojení, přičemž aplikace Vento se bude snažit pravidelně obnovit spojení. V závislosti na délce výpadku spojení může být aplikace Vento v tuto chvíli nedostupná. Častým problémem bývá internetová konektivita přes bezdrátové technologie (WiFi, mobilní připojení 3G, LTE apod…), kde může vlivem rušení z okolních zdrojů nebo vnějších vlivů dojít k nahodilým výpadkům konektivity. Pokud máte problémy s konektivitou, doporučujeme provést nezávislé testy rychlosti (speedtest), popřípadě zkusit test stability spojení (aplikace iperf), popřípadě jiné testy (ping, tracert, apod.). Pro vice informací můžete konzultovat s lokálním IT, případně poskytovatelem internetu. V některých případech je možné u dodavatele konektivity zažádat o připojení s garantovaným SLA, které dle dohodnutých preferencí musí zajistit nepřetržitou dodávku stabilního internetového připojení.
  • Místní slaboproudé rozvody LAN – doporučujeme ověřit funkčnost lokální kabeláže a koncových zásuvek. Častým problémem bývá porušená kabeláž (nalomené, naseknuté UTP kabely) nebo špatně nacvaknuté konektory (koncovky RJ45). V tomto případě doporučujeme lokálním IT prověření technického stavu místních slaboproudých rozvodů – například proměřením. Vzhledem k problematice bezdrátových sítí doporučujeme používat přednostně kabelové rozvody než bezdrátové sítě.
  • Místní bezdrátová síť WIFI – doporučujeme prověřit bezproblémovou funkčnost bezdrátové sítě WiFi. Vzhledem k tomu, že aplikace Vento bývá často používaná na tabletech jako “mobilní číšník”, je velmi důležité uzpůsobit bezdrátovou síť pro tento druh provozu. Níže jsou sepsány problematické body, které se často a opakovaně u klientů řeší.

Dvě oddělené bezdrátové sítě – pro “provoz” a “veřejnost” - velice doporučujeme, pokud chcete svým návštěvníkům umožnit přístup k bezdrátové WiFi během jejich návštěvy. Velmi častým problémem mohou být špičky vytížení v kritických časech – během snídaní, obědů a večeří, kdy hosté využívají během čekání své mobilní telefony nebo notebooky. Kapacita internetového připojení nemusí být dostatečná, aby obhospodařila všechna připojená zařízení. Vlivů může být samozřejmě vice, například streamování multimediálního obsahu, celkový počet “otevřených spojení” a další limity specifické pro lokální počítačovou síť nebo limity poskytovatele internetu. V případě, pokud umožňujete svým hostům napojení na bezdrátovou WiFi, měl by být brán zřetel i na zabezpečení počítačové sítě – to je však v kompetencích správce lokální počítačové sítě. Velmi častým problémem bývají základní “doporučené” zařízení, které nabízejí poskytovatelé spolu s připojením. Tyto zařízení – zejména modemy bývají určeny pro domácí použití a často nevydrží silnou zátěž během zmíněných špiček a velmi často se tak restartují. To má za následek delší výpadek, během kterého není možné používat aplikaci Vento.

Více bezdrátových přístupových bodů WiFi – pokud se jedná o velké prostory, které nelze vykrýt jedním WiFi vysílačem (Access Pointem), doporučujeme uzpůsobit bezdrátovou počítačovou síť pro tento provoz vhodným umístěním několika vysílačů WiFi tak, aby bylo umožněno optimální pokrytí prostoru. Upozorňujeme však na důležitý fakt – pokud používáte vice jak jeden WiFi vysílač, tablet nebo jiné zařízení, kde je spuštěna aplikace Vento – v případě přepojení tohoto zařízení na jiný WiFi vysílač může dojít k výpadku navázaného TCP spojení s naším serverem (problematika HTTPS spojení). V tento okamžik tohoto bezdrátového přepojení dochází k přerušení navázaného TCP spojení a tím pádem musí aplikace navázat nové TCP spojení. V tomto okamžik, kdy se zařízení snaží spojení znovu navázat není možné používat aplikaci Vento. Jedná se však pouze o vteřinovou záležitost. Tento problém řeší funkce, tzv. “Roaming”, který umožňuje přepojení bezdrátového zařízení bez výpadku. Upozorňujeme, že WiFi zařízení, které podporuje funkci Roamingu musí splňovat normu 802.11r, 802.11k, 802.11v. Zároveň informujeme, že funkce “Roaming” neznamená nastavení více bezdrátových vysílačů se stejným názvem (SSID) a rozdílným vysílacím kanálem, jak bývá často chybně interpretováno. Doporučujeme tuto problematiku konzultovat s dodavatelem počítačové techniky nebo lokálním IT.

Nedostatečná síla signálu WiFi – velmi častý jev, kdy ukazatel síly bezdrátového signálu ve Windows ukazuje “plné čárky” signálu, přičemž v tento okamžik je rychlost připojení například pouze 11Mbps – tj. Na hranici použitelnosti. V tomto případě ukazatel síly signálu podává nepřesné informace, protože uživatel vidí pouze sílu signálu ale nikoliv reálnou přenosovou rychlost. Více podrobností o problematice WiFi konzultujte s lokálním IT.

Praktickou ukázkou jsou níže uvedené obrázky, které popisují uvedený problém. Tyto informace o připojení je možné zobrazit ve správci internetového připojení, které najdete v ovládacích panelech ve Windows.


  • Vlastní hardware – pokud používáte vlastní hardware, je nutné zajistit, aby aplikace Vento měla dostatek fyzických prostředků pro bezproblémový chod aplikace. Zejména dostatečně rychlý procesor a dostatek volné operační paměti RAM. Často se stává, že na zařízení je nainstalováno mnoho dalšího software, který ovlivňuje funkčnost aplikace Vento nebo je zařízení využíváno k jiným účelům než jako pokladna – například k poslechu hudby, přehrávání multimediálního obsahu apod. Doporučený HW je možné zakoupit u společnosti Delivers.cz s.r.o. prostřednictvím našich obchodníků, popřípadě je možné provést audit HW skrze naše techniky.


Řešíte jiné technické potíže? Kontaktujte prosím nejprve Vašeho správce IT, se kterým můžete konzultovat základní technické problémy. Pokud problém přetrvává, můžete se obrátit na naši technickou podporu podpora@hoteltime.cz nebo volejte naši zákaznickou linku na telefonní číslo +420 228 882 269.  Pokud jste se již snažili potíže odstranil, mějte je u sebe bodově, rychleji tak identifikujeme o co se jedná.