Změna rezervujícího

Rezervující (partner) je subjekt, který rezervoval pokoje a na kterého je veden hlavní účet rezervace. Partnerem může být osoba i firma.

  • V detailu rezervace, v části Partner klikněte na „menu“
  • Vyberte možnost „Změna partnera“, abyste vyměnili rezervujícího za jiného


Tip: Rezervující je jeden pro celou rezervaci a mělo by se jednat o partnera, kterému budete vystavovat doklad. Na dokladu bude jako Odběratel. 


Výběr nového rezervujícího

  • Pokud chcete měnit partnera na osobu, zadáte do kolonky Změnit na osobu alespoň část jména a stisknete vyhledat – zobrazí se všechny vyhovující záznamy.
  • Kliknutím na příjmení vyberete příslušný záznam a vložíte jej jako partnera rezervace.
  • Pokud žádný existující profil nevyhovuje, vytvoříte nový profil tlačítkem Nová osoba.
  • Měníte-li partnera na firmu, postupujte stejně, ale vyhledávejte v kolonce Změnit na firmu, případně tlačítko Nová firma.


Tip: Systém dokáže rozpoznat duplicity profilů. U firem ověřuje existující IČO, u osob zase emailovou adresu. Funkce pro hlídání duplicit se definuje v Nastavení systému a je volitelná. 

Záložka hlavní nabídky Nastavení – Provozovna – Nastavení systému – funkce Kontrola duplicitních e-mailů u osob.

 

V rámci modulu CRM lze pravidelně automaticky kontrolovat duplicity a vytvářet úkoly pro uživatele na jejich odstranění.

 

V rámci ustanovení GDPR lze aktivovat automatické mazání profilů osob, které neudělili příslušné souhlasy. Mazání GDPR aktivuje zákaznická podpora na vyžádání.