Vento skladové hospodářství pracuje s průměrnou skladovou cenou, jejíž hodnota se vypočítává podle nastavení systému a Algoritmu pro výpočet průměrné skladové ceny položky. 
Jak na to?

Vyberte správný způsob výpočtu podle vašeho provozu, je vhodné zvážit nejdřív tato kritéria

  • Co je cílem - sleduji nákladovost prodeje (foodcost) nebo chci srovnat hodnotu skladové zásoby s účetní hodnotou?

Existují 2 pohledy na výpočet skladové ceny - provozní a účetní. 

Provozní pohled se zaměřuje na sledování nákladovosti prodejů a jejich optimalizaci. V systému jsou efektivní nástroje pro sledování výše foodcostu a případně stanovování nových prodejních cen.

Účetní pohled srovnává hodnotu suroviny na skladě s účetní hodnotou a proto je více restriktivní, než provozní pohled.

  • Kdy vkládám příjemky na sklad - v den naskladnění nebo mám velké zpoždění v zadávání dokumentů na sklad?

Pokud jsou prodlevy mezi fyzickým naskladněním a zadáním příjemky do systému velké, mohu vybrat provozní způsob výpočtu za delší časové období, případně mohu upravovat hodnotu surovin ručně.

  • Je vývoj nákupních cen dynamický - nakupuji suroviny s velkým výkyvem ceny (např. sezónní suroviny)?

Jestli vkládáte do systému příjemky včas a současně vývoj nákupních cen je dynamický, je vhodnější vybrat provozní způsob výpočtu za kratší období.


Jak to funguje?

V optimálním případě by měly být příjemky zadané v den naskladnění suroviny, aby se i správně vyjádřil foodcost. V průběhu prodejů na kase se v systému vytváří automaticky Prodejky. Prodejky pracují s cenou suroviny k okamžiku prodeje a zpětně se nepřepočítávají. Čím dříve do systému dodáte příjemky, tím přesnější výpočet skladové ceny a tím pádem nákladovosti (foodcostu) máte.


Provozní způsoby výpočtu průměrné skladové ceny:

1. Za poslední dny (x dní) - doporučeno

Systém počítá průměr ze zadaných nákupních cen do příjemek za určenou dobu historie suroviny v systému. Pro průměr zohledňuje příjemky pouze za nastavený počet dní. Doporučený počet dnů je např. 30, 60 dnů.


Výpočet: celková nákupní cena (hodnota jednotky v příjemce za posledních x dnů) / počet kusů na skladě = průměrná nákupní cena


2. Průměr za celou historii

Systém počítá průměr ze zadaných nákupních cen do příjemek za celou dobu historie suroviny v systému. Cenu suroviny ovlivňují pouze příjemky. S každou novou příjemkou na surovině, se cena aktualizuje a není možné ji měnit ručně.


Výpočet: celková nákupní cena (hodnota jednotky v příjemkách za celou historii) / počet kusů na skladě = průměrná nákupní cena


Pokud uvažuje o tom, že byste přešli na tento způsob výpočtu, administrátoři mají možnost přepočítat hromadně skladovou cenu surovin na skladě k aktuálnímu dni. Při přechodu na tento způsob je doporučeno přepočítat, aby byla zachovaná konzistence výpočtu skladové ceny všech surovin.


3. Nepřepočítávat

Skladová cena suroviny se nepřepočítává. To znamená, že její hodnotu určujete ručně v detailu suroviny. Vložené příjemky nemají na uloženou cenu v detailu suroviny vliv.


Účetní způsob výpočtu průměrné skladové hodnoty:

Výpočet upravuje legislativa:

Oceňování zásob upravuje zákon o účetnictví, konkrétně § 25, dále pak § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení a České účetní standardy č. 015 – Zásoby. 


Vážený aritmetický průměr

Na rozdíl od ostatních výpočtů nezohledňuje pouze cenu, ale také množství z příjemek, např. příjemka na 50 kusů suroviny má větší váhu než příjemka na 20 kusů suroviny a dle toho je vypočítána skladová hodnota.

Příklad výpočtu:

Cena/ks: 1. příjemka 100 Kč, 2. příjemka 110 Kč, 3. příjemka 450 Kč
Množství: 10 ks,10 ks, 50 ks

Výpočet váženého aritmetického průměru = 363,75 


Nezapomeňte na důsledky tohoto výpočtu:


Nelze vkládat skladové doklady zpětně, resp. za datum posledního dokladu (příjemka, transformace) ovlivňujícího danou surovinu – výjimkou je vratka.


Přechod na tento způsob výpočtu skladové ceny:

Hromadné přepočítání není pro tento algoritmus výpočtu implementováno – cena se po přepnutí na tuto metodu vypočítá z první příjemky - nová cena se vypočítá tak, ze se ohodnotí sklad současnou cenou a připočítá se k němu delta – aktuální hodnota sklad


Před přechodu na vážený aritmetický průměr je doporučeno provést inventury, uzavření skladu a následně veškeré suroviny vyskladnit (pomocí výdejky) a po přechodu na algoritmus znovu naskladnit s odpovídající účetní hodnotou – je to nejsnazší cesta pro vložení správné účetní ceny suroviny.


Pohyby na skladech:

  • Příjemka s chybou

V případě, že došlo k chybě naskladnění surovin s cenou, která neodpovídá a současně kdy znáte správnou skladovou cenu - nejvhodnější je opravu provést vydáním veškerého množství suroviny ze skladu pomocí výdejky a následně jej přijmout pomocí příjemky se správnou účetní hodnotou suroviny.

  • Výdejka

Při zadání výdejky se s další příjemkou přepočítají ceny a vydané suroviny se při výpočtu zohlednění.

  • Vratka z příjemky

Vratka z příjemky ze vložit zpětně – i před skladový dokument upravující cenu – následně se cena přepočítá.


U tohoto způsobu výpočtu je možný vznik záporné hodnoty skladové ceny

Při tomto způsobu výpočtu je možné dosáhnout záporné hodnoty skladové ceny. Pokud máme u nějaké suroviny záporné skladové množství a následně zboží naskladníme příjemkou, ve které je cena za jednotku výrazně nižší než v předchozích příjemkách, může být nákupní cena záporná. Tato situace může nastat zřídka, ale v rámci výpočtu je akceptovatelná.

Příklad:

naskladníme 10 ks suroviny za 10 Kč/ks příjemkou

následně prodáme (příp. vyskladníme pomocí výdejky) ze skladu 20 ks suroviny

naskladníme 30 ks v ceně 1 Kč/ks pomocí příjemky

výsledná nákupní cena je -3,50 Kč/ks