Nastavení RateCode umožňuje nastavení výchozího předpokládaného způsobu úhrady, který se následně propíše do rezervace. 

Nastavte si výchozí typy plateb pro jednotlivé ceníky např. i pro příchozí rezervace z ChannelManagerSystémů. U ChannelManager rezervací platí výjimka, pokud rezervace obsahuje informace o platbě kartou, v takový případ se předpokládaný způsob úhrady přepíše vždy na Kartou. 


Nastavení provedete v záložce hlavní nabídky Nastavení - Ceníky - RateCode - klikněte na název RateCodu a vyberte výchozí hodnotu pro Předpokládaný způsob úhrady.


Pokud není vybraná žádná hodnota, výchozí hodnota je Hotově.