Tématický okruh: Pricing, bookings, OTA's


Webináře:


Pricing, bookings, OTA's part 1

Obsah:

Role RateCodů v systému

Věkové kategorie

Role typů pokojů v systému

Nastavení ceníků ubytování a možnosti přepočtů, editací cen

Nastavení pobytových balíčků

Nastavení RateCode

Optimální nastavení stravování a skladba ceny ubytování

RateCody na partnery

RateCody ChannelManagerSystémy

Online platby v systému


Jak optimálně nastavit stravu, poplatky, ubytování a doplňkové služby s vazbou na reporting?

Jak mohu vytvořit derivaci z RateCodu?

Jakým způsobem okamžitě uzavřít prodeje na vybrané dny?

Jak lze prodloužit stávající ceníky?

Jakým způsobem složit pobytové balíčky?

Kde nastavit kontraktované ceníky s partnery?

Jak ošetřit účtování ubytovacího poplatku a osvobozené kategorie hostů?Pricing, bookings, OTA's part 2

Obsah:

Alokace

HotelOccupancy report

Systém mapování RateCodů a typů pokojů pro ChMS

Synchronizace kapacit

Synchronizace cen

Rozsah povolené editace externích rezervací

Troubleshooting

Overbooking

Chyby při komunikaci s ChMS

Kontrola provizí a evidence

Vazba na reporting


Kde se spravují alokace partnerů a jak ovlivňují obsazenost?

Jak nejefektivněji odstranit chybně propsané externí rezervace?

Kde mohu najít data pro vyhodnocení tržeb partnerů?

Mohu v HotelTime nastavit provize partnerů?