Tématický okruh: Controlling and Revenue


Webinář:

Controlling and Revenue part 1

Obsah:

Bezpečnost a uživatelé

Kategorie s vazbou na revenue (segmentace, zdroje přijetí rezervace, klientela, kategorie partnera)

Výkon korporátů

Forecasting

Obsazenost z několika úhlů pohledu

Hotelový den

Noční uzávěrka

Upselling

API data pro 3. strany - Revenue management, CRM péče o zákazníka


Controlling and Revenue part 2

Tržba / výkon položky v čase

Externí položky

Výkony hotelu podle rastru

Externí výkony

Guest Ledger

Účetní report

Trial Balance