Tématický okruh: Accounting and Finance


Obsah:

Vznik dokladů a vazba na rezervace

Obecná nastavení pro vytváření dokladů a účtů v systému

Knihy dokladů

Dárkové certifikáty

Uživatelské operace na dokladech a nabídka restrikcí

Výkony hotelu podle rastru

Výkony dokladu

Guest Ledger

Účetní report

Seznam úhrad a pokladny

Externí úhrady

Kontrola pohledávek

Import plateb

Exporty účetních dávek pro 3. strany

Nastavení kontací a středisek pro exporty