Před vkládáním konkrétních kalkulací do systému Vento, je vhodné si definovat tzv. kategorie kalkulací. Kategorie kalkulací se týkají prodejů (ne skladu), běžně odpovídají sekcím v jídelním či nápojovém lístku, tedy typické kategorie jsou např. Předkrmy, Polévky, Nealko, Teplé nápoje, Míchané nápoje atd.


Kategorii kalkulací řešíme ve videu:
Kategorie kalkulací umožňují třídit / filtrovat / používat kalkulace v rámci určitých kategorií a usnadňují / zpřehledňují tak práci uživatele. Každou kalkulaci lze zařadit do odpovídající kategorie. Lze používat i hierarchickou strukturu – nadřazené kategorie kalkulací. Tzn.: mám např. kategorie kalkulací Nápoje, a tato kategorie je nadřazená kategoriím Nealko, Pivo, Víno a Destiláty. A dále např. kategorie kalkulací Víno může mít ještě podkategorie Červené víno, Bílé víno atd.


1. Nastavení kategorií kalkulací probíhá přes menu Kalkulace - Kategorie kalkulací. 2. Klikneme na Nová kategorie.                                                                                                                                                                    Sslouží k vložení nové kategorie kalkulací, jejíž nadřazená kategorie je uvedena na stejném řádku, tedy např. Obědy (viz poslední řádek na předešlém obrázku).

           Tato ikona slouží k editaci kategorie kalkulací.


       Pomocí ikony křížku lze kategorii kalkulací ze systému smazat (pokud neobsahuje podkategorie).


4. Vyplníme hlavičku. 

Stiskneme Uložit či Uložit a nová,pokud chceme vložit další kategorii. 

Tlačítkem Zpět se dostaneme o stránku zpátky bez uloženíNázev – Zde vložte název kategorie kalkulace, jedná se o povinnou položku. Např. Polední menu, Hlavní chody,...

Nadřazená kategorie – Zde vyberte nadřazenou kategorii pro novou kategorii kalkulací. Např. Destiláty, koktejly mohou mít nadřazenou kategorii Nápoje.

Uložit – Stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení nové kategorie kalkulací do systému.

Uložit a nový – Stiskem tlačítka Uložit a nový dojde k uložení nové kategorie kalkulací do systému a následně se uživateli nabídne formulář k vložení další kategorie kalkulací.

Zpět – Stiskem tlačítka Zpět dojde k přechodu uživatele na předchozí stránku bez uložení změn.