V systému Vento můžeme používat několik druhů tiskáren. 


Dodáváme hardware - pro aktuální nabídku vhodných zařízení můžete kontaktovat svého obchodního zástupce. Technické požadavky pro bezproblémový chod Venta na zařízení naleznete zde


Tiskárny najdeme v systému POS - Tiskárny. Přidat do systému tiskárnu může pouze administrátor s příslušným oprávněním.Název -  název tiskárny.

Adresa - adresa tiskárny.

Aktivní - zatržítko určuje, zda je tiskárna aktivní či nikoli.


Ikona umožňuje editaci tiskárny.

Ikona umožňuje odstranit dané zařízení ze seznamu.


Název -  název tiskárny.

Typ - typ tiskárny.

Adresa - adresa tiskárny. ( Upozornění - při aktualizaci Windows může dojít ke změně adresy, proto pokud tiskárna nefunguje po aktualizaci operačního systému je nutné zkontrolovat nastavení tiskárny, je-li adresa stejná. Případně danou adresu ve Ventu aktualizovat).

Aktivní - zatržítko určuje, zda je tiskárna aktivní či nikoli.

Typ papíru - typ papíru, který editovaná tiskárna podporuje.

Počet znaků - počet znaků.

Tisknout logo - umožňuje nastavit tisk loga, např. na účtenky.

Velikost fontu - volba velikosti fontu/znaků/písmen.

Šablona bonu - systém má v základním nastavení několik šablon bonů. ( Individuální šablony na míru jsou zpoplatněny).

Zvukové znamení při tisku bonu - speciálním externím bzučákem přidaným k tiskárně může tiskárna při tištění bonu vydávat zvukový signál.

Podpora diakritiky - diakritika,háčky, čárky,apod. Je nutné,aby tuto možnost podporovala instalovaná tiskárna.

Oříznout dlouhé názvy kalkulací - zkrátí dlouhé názvy položek na bonu.

Uložit - uloží dané změny.

Zpět - tímto tlačítkem se vrátíte na seznam tiskáren.