Návod na přidání nového uživatele na kasu:Číšníci


Přihlášení uživatelů na kasu (POS) lze nastavit v administraci systému Vento. Možnosti přihlášení jsou pomocí čipu/karty, zadání číselného kódu nebo interaktivním přihlášením (uživatel/heslo). Uživatel se bude moct přihlásit do pokladny/mobilního terminálu má-li přidělené přístupové údaje a je přiřazen do lokality.


1.  Pro založení nového číšníka klikneme na  POS – Číšníci. 


Nový číšník - tímto tlačítkem vložíme nového zaměstnance.

Jméno- jméno zaměstnance.

Skupina - skupina,nadřazená kategorie zaměstnance. Slouží zejména pro další rozdělení oprávnění pro užívání POS.

Ikona označuje,zda je zaměstnanec aktivován.

Ikona slouží k editaci.

Ikona slouží k odstranění položky zaměstnance.


2. Vyplníme detaily a klikneme na Uložit/Uložit a nový.
Celé jméno - jméno zaměstnance.

Skupina - skupina, nadřazená kategorie zaměstnance. Slouží zejména pro další rozdělení oprávnění pro užívání POS.

Jazyk - výběr jazykové mutace zaměstnance.

Aktivní - aktivace zaměstnance.

Orderman - aktivace zaměstnance na zařízení Orderman.

RFID – přihlášení pomocí čipu/číselného kódu.

Číslo karty – přihlášení pomocí karty – kód, který karta používá. Přihlášení pomocí karty je možné pouze v případě, je - li u terminálu nainstalovaná a nastavená čtečka karet.

Uživatelské jméno – uživatelské jméno.

Heslo – uživatelské jméno.

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému.

Uložit a nový – stiskem tlačítka Uložit a nové dojde k uložení zadaných parametrů do systému a otevření nového formuláře pro nastavení nového číšníka.

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot nebo k návratu na úvodní stranu.


Přiřazení do lokality

Přidání uživatele do lokality se provádí přímo v detailu lokality a to pomocí funkce v pravém panelu Uživatelé.


 Zvolte požadovanou lokalitu,kliknutím na název lokality kam se bude číšník/zaměstnanec přiřazovat.


3. Dále přejdeme na POS - Lokality.4. Vybereme lokalitu kliknutím na název lokality,kam zaměstnance přiřadíme.


5. Otevřeme záložku Uživatelé.6. Přiřadíme uživatele z rolovacího menu a dáme Povolit uživatele.Touto ikonou lze uživatele z lokality smazat.


Uživatelé – výběr uživatele.

Povolit uživatele – stiskem tlačítka Povolit uživatele dojde k přiřazení uživatele do lokality.

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot.

Seznam přiřazených zaměstnanců k dané lokalitě, viz obrázek níže.


Skupiny číšníků


Definice skupin oprávnění umožňuje vymezit jednotlivá práva pro uživatele POS (obsluhu/číšníky).


Nastavení a založení skupin oprávnění lze provést uživatelsky v administraci systému Vento následovně. 

1.  POS - Skupiny číšníků.


2. Klikneme na Nová skupina.


Nová skupina - umožňuje vložit novu skupinu uživatelů.


Ikona slouží k editaci.

Ikona slouží k odstranění skupiny.3. Vyplníme potřebné údaje a zaškrtneme oprávnění,která chceme udělit pro danou skupinu zaměstnanců. Následně stiskneme Uložit.
Název – název skupiny oprávnění (např. číšník, vedoucí směny, admin a jiné).

Předdefinové slevy – možnost definice pevných procentuálních slev, které bude mít možnosti uživatel použít při úhradě, oddělujte mezerníkem (např. 10% 50%).

Individuální sleva – zatržením volby lze povolit použití libovolné slevy při úhradě.

Oprávnění – definice oprávnění, pro více informací k oprávnění kontaktujte zákaznickou podporu.

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému.

TIP: Jak založit uživatele pro přihlášení do administrace Venta najdete v tomto článku.