Lokalita v systému Vento slouží k rozlišení jednotlivých provozních úseků (bar, restaurace atd.). 

Nastavením jednotlivých lokalit se u větších provozů lépe rozlišuje jejich konkrétní nastavení terminálu, uživatelů, obrazovek, výdejních míst a v neposlední řadě výstupy pro statistiky a reporty. Pomocí lokalit se dají také vyčlenit např. sezónní provozy jako jsou zahrádky a sezónní provozy s odlišnou nabídkou.


Pro přidání lokality do systému je možné pouze administrátorsky, pro více informací kontaktujte svého administrátora či zákaznickou podporu.


1. Seznam lokalit najdeme v záložce POS - Lokality.
Editace lokality umožňuje nastavení výchozích obrazovek pro uspořádání stolů a služeb jak pro standardní pokladnu, tak pro mobilní terminál (PDA). Způsob prodeje pak usnadňuje práci na POS, kdy lze určit v jakém pořadí se po přihlášení uživatele nabídne obrazovka služeb, stolů. U pultového prodeje (např. provozy bez obsluhy u stolů, samoobslužné restaurace, kiosky atd.) lze zvolit způsob prodeje „Pouze služby“, který nebude vyžadovat umístění účtu na konkrétní stůl.


2. Pro případnou editaci klikneme na symbol tužky. Pro tento krok není nutný administrátorský zásah.3. Vyplníme/upravíme potřebné údaje a stiskneme Uložit.
Název – název lokality (např. Restaurace, Bar atd.).

Pořadí – pořadí, ve kterém se zobrazují lokality v administraci systému Vento.

Výchozí obrazovka stolů – výchozí obrazovka stolů po přihlášení do pokladny a pro systémový příkaz „Hlavní menu stolů“. Nabízí se pouze obrazovky vložené v lokalitě a v typu obrazovky Místa.

Výchozí obrazovka služeb – výchozí obrazovka služeb po přihlášení do pokladny a pro systémový příkaz „Hlavní menu služeb“. Nabízí se pouze obrazovky vložené v lokalitě a v typu obrazovky Služby, více v kapitole Editace obrazovky.

Způsob prodeje – způsob prodeje „ Stoly nejdřív“, „Služby nejdřív“, „Pouze služby“ určuje pořadí v jakém se nabídnou obrazovky po přihlášení uživatele do POS. Způsob prodeje „Pouze služby“ nebude vyžadovat umístění účtu na konkrétní stůl.

Výchozí obrazovka stolů – výchozí obrazovka stolů v mobilního terminálu. Nabízí se pouze obrazovky vložené v lokalitě a v typu obrazovky PDA – Místa.

Výchozí obrazovka služeb – výchozí obrazovka služeb v mobilním terminálu. Nabízí se pouze obrazovky vložené v lokalitě a v typu obrazovky PDA - Služby, více v kapitole Editace obrazovky.

Způsob prodeje – způsob prodeje „ Stoly nejdřív“, „Služby nejdřív“, určuje pořadí v jakém se nabídnou obrazovky po přihlášení uživatele do mobilního terminálu.

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému.

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot.