Za pomoci výdejních míst se podle typu bonu kalkulace určuje na jaké tiskárně se vytiskne bon a z jakého skladu se mají odečíst suroviny, které daná kalkulace obsahuje. 


:) vypadá to jako věda, ale je to velmi jednoduché. Pojďte se s námi podívat na video:
 Založení nového výdejního místa je možné pouze administrátorsky, pro více informací kontaktujte zákaznickou podporu.


1. Nastavení výdejních míst provedeme přes POS – Výdejní místa - klikneme na symbol tužky

2. Vyplníme/upravíme údaje.


Název – název výdejního místa (např. Bar).

Sklad – možnost výběru ze skladů v systému.

Aktivní - určuje, zda je výdejní místo aktivní.

Čas na zpracování bonu - čas,do kdy má být objednávka z bonu připravena k expedici.

Bon -systémové nastavení bonu. Viz typy bonu.

Zpráva - zpráva zobrazující se na bonu.

Tiskárna – vložená tiskárna u výdejního místa.

Nová tiskárna – místo pro přidání další tiskárny k výdejnímu místu.

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému.

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot.

Přidat tiskárnu – stiskem tlačítka Přidat tiskárnu dojde k přidání vybrané tiskárny k výdejnímu místu.

Pomocí ikonylze přidanou tiskárnu z výdejního místa smazat.


Přidání výdejního místa do lokality


Aby při prodeji jednotlivých kalkulací docházelo ke správnému odečítání ze skladu a případně tištění bonu na tiskárnách, je třeba do lokality výdejní místo přidat a přiřadit k němu typ bonu.


Přidání výdejního místa se provádí přímo v detailu lokality a to pomocí funkce v pravém panelu Přidat výdejní místo.


Př.

Na baru potřebujeme, aby při namarkování nápoje na POS došlo k vytištění bonu na barové tiskárně a zároveň se nápoj odečetl ze skladu Hlavní sklad.

Nejprve nastavíme výdejní místo v záložce POS - Výdejní místa. Název výdejního místa zadáme libovolně, nastavíme sklad – Hlavní sklad, tiskárna – Bar, stiskneme tlačítko Přidat tiskárnu a Uložit. Dále přejdeme přímo do konkrétní lokality, tedy v našem příkladu do lokality Bar, v detailu lokality vybereme možnost v pravém panelu Přidat výdejní místo. Vybereme v předchozím kroku nastavené výdejní místo a přiřadíme k němu typ bonu. Tzn. ten typ bonu, který používají kalkulace nápojů.


1.  Jdeme na POS - Lokality.


2. Detail lokality,ikona

3. Přidat výdejní místo v pravém panelu.


4. Vybereme ze seznamu výdejní místo a typ bonu, poté dáme Uložit.

Výdejní místo – výběr z výdejních míst v systému.

Typ bonu – výběr z typů bonů v systému, více o typech bonu v kapitole Typy bonu.

Uložit – stiskem tlačítka Uložit dojde k uložení zadaných parametrů do systému.

Uložit a nový – stiskem tlačítka Uložit a nový dojde k uložení zadaných parametrů do systému a otevření nového formuláře pro zadání dalšího výdejního místa.

Zpět – stiskem tlačítka Zpět dojde k návratu uživatele na předchozí stránku bez uložení zadaných hodnot.