Podle posledních zpráv prezident ČR podepsal protikrizové opatření, které snižuje sazbu vstupů na sportoviště a do sauny na 10%. 


Změnu DPH je třeba v systému provést uživatelsky a to konkrétně změnit sazbu DPH u služeb a balíčků.


Podrobný návod naleznete ve videu: