Reporty a přehledy stravování, stravování po rezervacích, stravování po pokojích. Záměna a editace stravování. Dokoupení stravy během pobytu.