Vážení zákazníci,


do 31. 12. 2020 je pozastavena povinnost elektronické evidence tržeb.


Novela tohoto zákona prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do konce letošního roku jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2021. 


Pozastavení EET se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2020 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení.


I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností. Z EET se nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.


Rádi bychom Vás upozornili, že na konci roku bude znovu nutné uvést EET do online režimu. Zkontrolujte si prosím platnost Vašich podpisových certifikátů a naplánujte znovu uvedení napojení na EET v dostatečném předstihu.


Návod na nastavení EET pro systému HotelTime najdete zde. Pozor zde je vyžadovaná součinnost zákaznické podpory. Kontaktujte nás prosím v dostatečném předstihu tj. min 3 pracovní dny předem.


Návod na nastavení EET pro systému Vento najdete zde.

Návod na nastavení EET pro systému Libero najdete zde.


Zdroj: Daňový portál etrzby - https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1528#https://cs/novinky_1528