Záznam z webináře z 10.09.2020 Tržby a kontrola.

Host Ing. Filip Kühnel