Chce Vám klient zaslat zálohu za více pobytů najednou, ale vyžaduje vyúčtování za každý termín zvlášť? V HotelTime 4 toto zvládnete velmi jednoduše!  
Vyberte k čemu chcete DPP připojit, k už vytvořené faktuře, rezervaci nebo stálému účtu.Zapište číslo rezervace (faktury, atd.) a zapište kolik daný dokument získá z uhrazeného DPP.
V detailu DPP  je následně vidět jak propojení k zadanému dokumentu, tak zbývající částka, která může být dále využita.Pokud zrušíte propojedni do dokladu, rezervace atd. bude původně čerpaná částka opět dostupná k čerpání.