Jezdí k vám do hotelu kongresové skupiny? U takových toto využijete nejspíše, ale určitě tuto funkci využijete i u delších pobytů s mnoha doprovodnými službami. 


Aby byl vytištěný doklad přehlednější, můžete na tisku některé položky zobrazit společně, v jednom řádku. Rozbalte dropdown menu pod nadpisem Tisk dokladu.


Vybírat můžete z následujících možností sloučení tisků:

  • Podle položek - položky jsou na tisku zobrazeny tak, jak jsou v detailu dokladu
  • Podle rastrů - položky, které jsou součástí jednoho rastru se na tisku zobrazí v jedné řádce 
  • Podle typu rastrů - položky, které jsou součástí jednoho typu rastru se na tisku zobrazí v jedné řádce
  • Podle rastrů denní sumace - položky, které jsou součástí jednoho rastru a mají stejné datum se na tisku zobrazí v jedné řádce 
  • Podle typu rastrů denní sumace - položky, které jsou součástí jednoho typu rastru a mají stejné datum se na tisku zobrazí v jedné řádce 
  • Podle vlastních skupin - tisk podle skupin které nastavíte v Operacích s dokladem "Skupiny položek tisku"


Vyberte si hlavní položku, pod jejím názvem se budou na dokladu zobrazovat připojené položky 


Připojit můžete pouze pouze položky se stejnou sazbou DPHTIP! Položky uživatelsky spojené pro tisk, lze stejným způsobem zase pro tisk rozpojit.

TIP! Pokud mají položky různou sazbu DPH, nelze je pro tisk sloučit do jedné řádky a to i když mají stejný rastr.