Nastavení se nachází v administraci systému Vento. Přístup do aplikace má provozovatel restaurace nebo stravovacího úseku.


Nastavení tiskárny pro účtenky:


1. Tiskárnu najdete v záložce hlavní nabídky POS - Tiskárny. 

a) jestliže nevíte, jak se tiskárna jmenuje, ověřte na kase v Zařízení a tiskárny název tiskárny.

b) jestliže jste tiskárnu ve Ventu nenašli, pak není ve Ventu nastavená a je třeba ji přidat = Vytvořit novou.2. Tiskárnu musí být přiřazená v terminálu

V záložce hlavní nabídky POS - Terminály - klikněte na ikonu tužky na řádku u terminálu.

Tiskárna musí být nastavená u tiskárny účtů.


3. Nastavení terminálu musí umožňovat tisk účtenky

V záložce hlavní nabídky POS - Terminály - klikněte na ikonu tužky na řádku u terminálu.

a) jestliže nevíte, o jaký terminál (kasu) se jedná, je potřeba zobrazit si nejprve Lokalitu v záložce hlavní nabídky POS - Lokality - klikněte na ikonu tužky. V sekci Terminály pak ověřte název terminálu (=kasy). 


V sekci Nastavení tisků musí být tisk bonu povolen.


Tip: Jestliže se tiskne Potvrzení místo klasické Účtenky, pak je pro platbu nastavena jiná šablona.

Nastavení plateb najdete v záložce hlavní nabídky Nastavení - Způsob platby