Nastavení se nachází v administraci systému Vento. Přístup do aplikace má provozovatel restaurace nebo stravovacího úseku.


Nastavení tiskárny:

1. Zjistěte IP adresu nebo název tiskárny na kase.

Tiskárna musí být nainstalovaná na kase (zařízení).


2. V administraci Venta klikněte na záložku hlavní nabídky POS - Tiskárny - klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu.


3. Vyplňte následující parametry:

  • Název - označení tiskárny v administraci většinou podle umístění v provozovně a účelu (př. Restaurace, Kuchyň atd.)
  • Typ – pokud tiskne z Windows, použiji typ Ovladač systému, pokud je tiskárna síťová, použiji typ IPv4 
  • Adresa – musí korespondovat s názvem tiskárny ve Windows, pokud je tiskárna síťová, musí odpovídat ip adresa
  • Typ papíru - nepoužívá se, místo něj se používá Počet znaků
  • Formátování – výběr z dostupných formátování
  • Počet znaků -  určuje počet znaků v řádku
  • Velikost fontu – velikost písma na účtence
  • Šablona bonu – relevantní pouze pro tisky bonu (objednávky)
  • Zvukové znamení při tisku bonu - v případě, že tiskárna umožňuje, lze nastavit - případně je třeba doinstalovat tzv. Buzzer


Doporučované tiskárny: 

EPSON TM-T20II LAN (pokud se používá pro více kas), USB (pokud bude sloužit pouze pro jednu kasu pro účtenky)

STAR SM-L200 - bluetooth - hlavně pro tablety


Doporučený katalog zařízení najdete zde. Sledujte novinky a naše katalogy.


Pro nastavení tisků účtenek pokračujte v článku Tisky účtenek - návod na nastavení.