Nastavení tiskárny najdete v administraci systému Vento, přístup do aplikace má provozovatel restaurace nebo stravovacího úseku.


1. Nainstalujte tiskárny, optimálně zachovejte jejich původní názvy. 

Popis nastavení tiskárny bony (objednávky)

Popis nastavení tiskárny účtenky


2. Spusťte aplikaci Vento a proveďte testovací tisky bonů nebo účtenek.

a) namarkujte objednávku a klikněte na příkaz Odeslat - vytiskne se bon

b) objednávku uhraďte - vytiskne se účtenka / potvrzení