Přecházíte na plátce daně, mění se provozovatel / dodavatel hotelu? Mění se sídlo firmy nebo obchodní název společnosti?

Podívejte se na video, které Vás změnou provede.


Zákaznická podpora Vám pomůže budoucí rezervace přepočítat a změnit tak DPH u položek. Ušetříte si tím spoustu práci při ruční editaci.


Změna obchodních údajů stejné společnosti i změna majitele

1) Kontaktujte v dostatečném předstihu obchodního zástupce pro Vaši provozovnu (případně zákaznickou podporu). 

2) Připravte si kompletní nové údaje společnosti a datum, ke kterému se má změna provést. 

Tip: Než bude změna administrátorem provedena, můžete v mezičase změnit údaje provozovny v Nastavení - Provozovna - Detail provozovny. Pokud potřebujete dočasně tisknout jiné údaje o hotelu, provozovateli nebo bankovním spojení, využijte nastavitelná tisková pole v Nastavení - Provozovna - Nastavení systému - Ostatní nastavení - Tisk - nastavitelná pole dokladů. 


Změna plátcovství DPH

1) Kontaktujte v dostatečném předstihu obchodního zástupce pro Vaši provozovnu (případně zákaznickou podporu). 

Tip: Informaci o plátcovství DPH profilu majitele a hotelu změní administrátor. Tato informace se zobrazuje na dokladech. 

2) Upravte plátcovství v detailu provozovny: Nastavení - Provozovna - Detail provozovny - Editace hotelu. 

3) Upravte sazby DPH u typů pokojů: Nastavení - Provozovna - Typy pokojů - Sazba DPH. 

4) Upravte sazby DPH u jednotlivých RateCodů: Nastavení - Ceníky - RateCode - Sazba DPH ubytování. 

Tip: Pokud máte u RateCodů nastaveno ---dle typu pokoje---, není třeba nic měnit. Změnu jste již provedli v kroku 3. 

5) Upravte sazby DPH u výrobků a služeb: Nastavení - Provozovna - Služby - hotel - DPH. 

6) Upravte sazby DPH u typů stravování: Nastavení - Provozovna - Typy stravování - DPH. 

7) Upravte sazby DPH u balíčků, pokud je používáte: Nastavení - Ceníky - Balíčky - Sazba DPH. 

8) Kontaktujte zákaznickou podporu s žádostí o přepočítání rezervací do budoucna.