Reporty pro pokojské jsou plné důležitých informací, tyto informace ale možná nejsou pro všechny provozy potřebné a mohou některé pracovníky úklidu mást. 


Proto pro Vás máme report Pokojská - zjednodušeně, který obsahuje opravdu pouze základní informace nutné k úklidu a dokonce tento report můžete ještě zeštíhlit nastavením reportu (v pravém horním rohu)


Podívejme se v tomto reportu nalezneme


Nejdůležitější je Stav pokoje

  • Neuklizený - pokoje je po odjezdu, nebo při pobytu a je třeba jej uklidit 
  • Uklizený - pokoj je uklizený, ale nebyla provedena kontrola
  • Zkontrolovaný - pokoj je zkontrolovaný a připravený k nájezdu
  • Refresh - pokoj je uklizený, ale delší dobu nebyl obsazen (zda se takto mají pokoje označovat, nastavíte v nastavení systému - počet dní ke znovu zkontrolování pokoje)


Neméně důležitá inormace je i to, co je třeba Provést - neboli očekávaná akce

  • Úklid - pokoj je neuklizený, ale volný (např po pozdním odjezdu)
  • Nájezd - na pokoji je plánovaný příjezd rezervace
  • Pobyt - na pokoji je již ubytovaná rezervace
  • Odjezd - z pokoje v konkrétní den odjíždí rezervace
  • Refresh - pokoj byl déle prázdný, je třeba jej zkontrolovat, zda není třeba např utřít prach.