Podívejte se jaké slevy byly uplatněny při úhradě účtů. Reporty a přehledy -> Report slev


  • Filtruje dle data, lokality, nebo uživatele
  • Kliknutím na číslo účtu otevřete jeho detail
  • Dolní řádek obsahuje sumář hodnoty slev, ceně po slevě a ceně před slevou

Tento report obsahuje seznam slev uplatněných při úhradě dle filtrovaných podmínek

TIP! Možnosti slev nastavíte v administraci pro každou skupinu číšníků.