Aby bylo možné přiřadit rezervace k místnostem a pracovníkům, musí být disponibilní. 


Podívejte se na krátké video, co je to pracovní doba a jak je možné vytvořit nepřítomnost:Jejich disponibilitu snadno otevřete, nebo zavřete přes Nastavení. 


Disponibilitu pracovníků najdete přes záložku Nastavení - Pracovníci - Nastavení disponibilit. 
Vyberte časový rozsah pro změnu nastavení. 

Časový interval pro každý den upraví disponibilitu pouze v daném čase. 

  • Příklad: od 1.1. 15:00 do 31.1. 16:00 pouze v daném čase změní disponibility každý den od 1.1. do     31.1. pouze mezi 15:00 a 16:00. 

Omezit na pracovní dobu Vám ušetří starosti s vyplňováním času. Systém změní disponibility v zadaném datu pouze v rámci otevírací doby. 

Vyberte pracovníky, kterých se má změna týkat. 
Tip: Podržením klávesy CTRL je možné vybrat více pracovníků. 

Zvolte, zda chcete disponibility uzavřít, nebo otevřít. 


Disponibilitu místností najdete přes záložku Nastavení - Místnosti - Nastavení disponibilit. 

Nastavení se provádí stejně, jako u pracovníků.