Prodávejte doplňkové služby v Liberu! Provoz -> Drobný prodej


  • Vyberte kategorii produktu a namarkujte jednotlivé položky
  • Přes tlačítko zpět se můžete vrátit mezi kategorie a vybrat jinou
  • Nakonec -> Provést prodej


  • Při úhradě můžete vybrat slevy, nebo načíst bonus, jako při rezervaci
  • Nakonec vyberte způsob úhrady a stiskněte uhradit


TIP: Drobný prodej můžete přidávat i do rezervace a uhradit společně s celou rezervací!