Bankety/snídaně najdeme přímo v hlavním menu administrace Vento. Pomocí této funkcionality můžeme vytvářet jednotlivé typy banketů jako např.Raut, snídaňový bufet, coffee break, apod.

Dále je možné vytvořit si šablony banketů/snídaní, které nám urychlí práci při vytváření nových akcí. Šablona umožňuje založení základu či přesného obsahu surovin a kalkulací, výpočtu nákladů a volbu skladů, ze kterých budeme odtěžovat.


Pokud si poté vytvoříme novou akci, tedy např. Raut pro 50 osob je možné pomocí funkcionality banketů vyřešit vyčíslení nákladovosti, odtížení ze skladu, tisk seznamu potřebných surovin pro zajištění rautu atd. což mnohonásobě urychluje práci personálu.