Zaměstnanecké účty najdeme Reporty a přehledy -> seznam účtů -> zaměstnanecké účty

 

Zaměstnanecké účty slouží jako dlouhodobé účty v systému pro útratu zaměstnanců, které není nutné před každou uzávěrkou POS vyúčtovat nebo uzavřít. Zakládají se v administraci systému Vento, kde lze také zvolit jejich parametry jako jsou zejména úpravy prodejních cen položek (slevy, přirážky, úprava cen na nákladové ceny). K účtům je možné přiřadit profil osoby nebo firmy, dá se definovat sleva z platby, dočasně účet blokovat a nebo např. po uzavření znovu automaticky otevřít nový, má-li být účet převoditelný do HotelTime.

Vložený profil k zaměstnaneckému účtu přebírá nastavenou slevu z profilu v adresáře.


Seznam můžeme filtrovat dle mnoha faktorů (viz obr.) a také zde zakládáme nový účet.


Při zakládání nového účtu je třeba zvolit parametry pro natěžování (pozor - možnost úhrady na hotel, nelze po prvním natížení položek na účet editovat! Pokud je tento parametr nezaškrtnutý, nelze útratu převést do HT)